x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA12 Liikuntakasvatus - Liikuntapedagogiikan perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASVARA12 Liikuntakasvatus
    Osallistuminen opetukseen - Liikuntapedagogiikan perusteet
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat:
- ymmärtävät lapset aktiivisina, omaan kehollisuuteensa vaikuttavina toimijoina
- osaavat järjestää sekä turvatun että virikkeisen ympäristön omaehtoiselle liikkumiselle että tuettua liikuntaa varhaiskasvatus- ja alakouluympäristössä.
- ymmärtävät toiminnan lähtökohtana sen, että kaikilla osallistujilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua, onnistua ja kokea kehollisuutensa omista lähtökohdistaan
- osaavat tukea pienten lasten kehotietoisuuden kehittymistä virikkeellisissä ympäristöissä osana eheytettyjä kokonaisuuksia.

Yleiskuvaus

Varhaiskasvatuksen 1. vuoden opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Tiina Kujala, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus 44 tuntia
Itsenäinen työskentely 75 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen

Itsenäisenä työnä projektin toteutus

Hyväksytty raportti