x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA11 Musiikkikasvatus - Varhaisiän musiikkikasvatus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASVARA11 Musiikkikasvatus
    Osallistuminen opetukseen - Varhaisiän musiikkikasvatus
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät musiikin ja musiikkikasvatuksen merkityksen osana lapsen kokonaiskehitystä sekä lapsen oppimisedellytyksiä edistävänä kasvatustoimintana
- tuntevat ja osaavat käyttää musiikin ja musiikkikasvatuksen peruskäsitteitä ja -sisältöalueita
- osaavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista musiikkikasvatusta
- osaavat käyttää musiikkia kasvatuksessa liittyen musiikillisessa ilmaisussa kasvamiseen, musiikillisen tietämyksen lisääntymiseeen ja oppimiseen musiikin avulla
- kykenevät luomaan musiikillisen oppimisympäristön, joka mahdollistaa lasten esteettisten peruskokemusten syntymisen ja luo edellytykset lasten musiikillisiin elämyksiin
- hallitsevat muottikirjoitusta sekä musiikin ilmiöitä käsitteineen ja symboleineen sekä kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan luovasti kosketinsoitimilla musisointitehtäviä hyödyntäen musiikin perusaineksia ja kosketinsoiton käytänteitä omalla tasollaan.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Opetus toteutetaan lkv 2012-2013 2. vuosikurssin opiskelijoille osittain siirtymäsäännösten mukaisesti.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Kyllikki Rantala, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 10 tuntia
Itsenäinen työskentely 75 tuntia
Harjoitukset 50 tuntia