x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA10 Kuvataidekasvatus - Kuvataiteen perusteet 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista kuvataidekasvatusta/kuvataiteen opetusta,
- hallitsevat kuvataiteen keskeiset perusteet ja sisällöt,
- osaavat käyttää pedagogisesti kuvataiteen työtapoja ja materiaaleja,
- tuntevat lasta kehittävän kuvataidekasvatuksen lähtökohtana olevat perustiedot ja -taidot,
- ymmärtävät kuvataidekasvatuksen mahdollisuudet mielikuvituksen ja sitä kautta sosiaalisten taitojen kehittäjänä,
- ymmärtävät kuvallisen ajattelun, havaintokyvyn ja luovuuden tärkeyden visuaalisessa kulttuurissa ja esteettisessä ympäristössä elävälle ja toimivalle lapselle sekä
- osaavat käyttää taidemuseoita, näyttelyitä ja ympäristöä osana kuvataidekasvatusta.

Yleiskuvaus

Opintojakso varhaiskasvatuksen 1. vuoden opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Heli Soiniitty, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Pienryhmäopetus 48 tuntia
Ryhmätyöskentely 40 tuntia
Itsenäinen työskentely 35 tuntia