x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA9 Kieli, lastenkirjallisuus ja eheyttävä taidekasvatus - Kieli ja lastenkirjallisuus 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

OSA 1. KIELI JA LASTENKIRJALLISUUS

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat tukea lapsen kielen kehittymistä sekä edistää lapseen kielellisistä tietoisuutta ja lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen valmiuksia
- tuntevat lastenkirjallisuutta ja osaavat käyttää sitä lapsen hyvinvoinnin, kehittymisen ja oppimisen edistämiseksi.

OSA 2. EHEYTTÄVÄ TAIDEKASVATUS

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat käyttää draamakasvatusta lapsen kehityksen tukijana
- osaavat eheyttää liikunta-, musiikki-, kuvataide- ja draamakasvatusta.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Jakso toteutetaan lkv 2012-2013 siirtymäsäännösten mukaisesti vain osittain 2. vuosikurssin opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet jaksosta osan.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 14 tuntia
Pienryhmäopetus 34 tuntia
Itsenäinen työskentely 79 tuntia
Lukupiiri 4 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia