x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA8 Lapset kehittyvinä ja sosiaalisina toimijoina varhaiskasvatuksessa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ovat tutustuneet erilaisiin kehitysteorioihin ja tarkastelleet niiden lapsi- ja kehityskäsityksiä varhaiskasvatuksen näkökulmasta
- ovat tutustuneet vertaisoppimisen, lasten vertaisryhmien ja lapsen toimijuuden ilmiöihin ja ymmärtävät niiden merkityksen ryhmän ohjauksessa
- omaavat menetelmällisiä valmiuksia ja osaavat soveltaa niitä lasten kanssa tehtävään työhön ja tutkimukseen, erityisesti lasten vertaisryhmien toiminnan havainnointiin ja analysointiin sekä ryhmän ohjaukseen.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Jakso toteutetaan lkv 2012-2013 siirtymäsäännösten mukaisesti vain osittain 2. ja 3. vuosikurssin opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet jaksosta osan.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Heli Perä-Rouhu, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Itsenäinen työskentely 101 tuntia
Harjoitukset 16 tuntia