x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA7 Lapset ympäristönsä tutkijoina 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntevat lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden
- tuntevat lapsen varhaisvuosien matemaattista ajattelua sekä lapsen matemaattisten käsitteiden kehittymistä
- osaavat lapsia ohjatessaan ottaa huomioon matemaattisiin oppimisvaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä
- osaavat toteuttaa matematiikkakasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntevat lasten mediakulttuurin sisältöjä sekä niiden pedagogista käyttöä.

Yleiskuvaus

Opintojakso varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja
Heli Soiniitty, Vastaava opettaja
Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
Timo Portimojärvi, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Itsenäinen työskentely 82 tuntia
Harjoitukset 31 tuntia
Kirjatentti 4 tuntia