x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA6 Leikki kulttuurisena, kehityksellisenä ja pedagogisena ilmiönä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät leikin merkityksen lapsen varhaisvuosien kehitystä ohjaavana ja keskeisenä lapsen toimintana
- ymmärtävät leikin oppimisen sisältönä ja kontekstina
- oppivat käyttämään leikkiä pedagogisena menetelmänä.

Yleiskuvaus

Opintojakso varhaiskasvatuksen opiskelijoille ja niille luokanopettajaopiskelijoille, joilla valinnaisina opintoina esi- ja alkukasvatuksen opintoja.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja
Heli Perä-Rouhu, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 4 tuntia
Itsenäinen työskentely 93 tuntia
Harjoitukset 20 tuntia