x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA5 Lasten arki suomalaisessa yhteiskunnassa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-ymmärtävät lapsuuden ja lapsen arjen monimuotoisuuden yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä
- perehtyvät lasten oikeuksiin ja lapsen äänen kuulemiseen lapsilähtöisen varhaiskasvatuksen perusaineksina
- ovat saaneet kokonaiskuvan suomalaista lapsuutta raamittavasta sosiaalihuollon lainsäädännöstä ja sen heijastumisesta lapsiperheiden elämään.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja
Taina Pohjoismäki, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Itsenäinen työskentely 101 tuntia
Harjoitukset 16 tuntia