x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA4 Moniammatillisuus, yhteisö ja vuorovaikutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-ymmärtävät kasvatuksen yhteisöllisen luonteen
-kykenevät analysoimaan kasvatusyhteisön toimintaa
-paneutuvat moniammatillisten kasvatusyhteisöjen ja verkostojen toimintaan
-paneutuvat vanhempien ja ammattilaisten kasvatusyhteistyöhön
-kehittävät ymmärrystään ammatillisesta keskustelusta

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Päivi Kupila, Vastaava opettaja
varhaiskasvatuksen lehtori, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 14 tuntia
Pienryhmäopetus 20 tuntia
Itsenäinen työskentely 101 tuntia