x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA3 Johtajuus ja pedagoginen kehittäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- paneutuvat johtajuuteen ja ymmärtävät johtajuuden merkityksen asiantuntijaorganisaatiossa
- ymmärtävät pedagogisen kehittämisen merkityksen
- kykenevät pedagogisiin kehittämisprosesseihin, niiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin kasvatusyhteisössä.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Eeva Hujala, Vastaava opettaja
varhaiskasvatuksen lehtori, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Ryhmätyöskentely 16 tuntia
Itsenäinen työskentely 101 tuntia