x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA2 Erilaisuuden kohtaaminen ja inklusiivinen varhaiskasvatus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Erilaisuudesta moninaisuuteen:
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- saavat valmiuksia kohdata yksilöllisiä tarpeita ja moninaisuuden kirjoa kasvatusyhteisöissä
- ymmärtävät oppijoiden ja heidän perheidensä monenlaisia kulttuurisia taustoja
- oppivat ymmärtämään ja omaksumaan myönteisen näkemyksen lasten ja nuorten sekä heidän kehityskulkunsa moninaisuuteen.

Inklusiivinen varhaiskasvatus:
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- oppivat ymmärtämään ja ottamaan huomioon ohjauksessaan lasten yksilöllisyyttä ja yksilöllisiä tuen tarpeita
- ymmärtävät sekä inklusiivisen varhaiskasvatuksen että kasvun ja oppimisen tuen perusteita
- tiedostavat toimintaympäristön muuttamisen merkityksen sekä lasten yksilöllisten että kaikille lapsille yhteisten toimintojen ja oppimisen mahdollistamisessa.

Yleiskuvaus

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

Kaisu Hermanfors, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 26 tuntia
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Itsenäinen työskentely 85 tuntia