x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASVARA1 Varhaiskasvatuksen pedagogiikka ja opetussuunnitelmatyö 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- perehtyvät varhaiskasvatuksen pedagogiikan erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin lähtökohtiin ja toteutustapoihin
- kehittävät taitoaan havainnoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
- perehtyvät varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen nykyiseen opetussuunnitelmajärjestelmään
- kehittävät opetussuunnitelmien laadintaan, arviointiin ja kehittämiseen liittyvää osaamistaan.

Yleiskuvaus

Opintojakso vain varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Opetusajat löytyvät yksikön www-sivuilta: http://www.uta.fi/edu/opiskelu/opetusohjelma.html

Opettajat

varhaiskasvatuksen lehtori, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Itsenäinen työskentely 103 tuntia