x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSPROH Syventävät projektiopinnot / Luokanopettaja 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Harjoittelu
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat suunnitella ja toteuttaa projektimuotoisen pedagogisen koulutus- tai kehittämishankkeen
- osaavat sovittaa oman toimintansa ja tavoitteensa vaihteleviin kasvatus- ja koulutusyhteisöihin ja reagoida tilanteiden vaatimalla tavalla
- ymmärtävät tutkivan ja projektimuotoisen työotteen mahdollisuudet ja rajoitteet
- ymmärtävät pedagogisten ilmiöiden teoreettista moni-ilmeisyyttä ja haasteita

Opettajat

Opetus

Seminaari 12 tuntia