x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM11 Musiikki - Esi-ja alkuopetuksen musiikki 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
  • KASLUOM11 Musiikki
    Osallistuminen opetukseen - Esi-ja alkuopetuksen musiikki
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan perustason musiikkitunnin monipuolisin ja musiikille tyypillisin työtavoin perusopetuksen tavoitteiden suuntaisesti
- pystyvät hyödyntämään ja muokkaamaan valmista oppimateriaalia sekä tuottamaan itse opetusmateriaalia luokan tarpeisiin
- vahvistavat sekä pedagogisia että musiikillisia valmiuksiaan opettaa musiikkia.

Opettajat

Pirkko Martti, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 2 tuntia
Pienryhmäopetus 10 tuntia
4 ryhmää
Itsenäinen työskentely 15 tuntia