x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE3.2 Ympäristötiedon työpajat - Ympäristöajattelu ja -etiikka 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Työpajat ja opintokäynti (6 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat hallitsevat ja omaavat teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet tutkivan ja kokeilevan sekä elämyksellisen opetuksen toteuttamiseen ympäristö- ja luonnontiedossa perusopetuksessa.

Vaikuttamisprojekti (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat osaavat suunnitella ympäristökasvatuksellisen tapahtuman, jossa pyritään erilaisin keinoin (tempaukset, esitykset, näyttelyt, lehtikirjoitukset, radio-ohjelmat, yms.) vaikuttamaan valitun kohderyhmän luonto- ja ympäristöasenteisiin.

Ympäristöajattelu ja -etiikka (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat ovat tutustuneet erilaisiin ympäristöfilosofisiin näkemyksiin ja aatesuuntauksiin ja osaavat suhteuttaa ne omaan ajatteluunsa.

Opettajat

OPETTAJA AVOIN, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 54 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia