x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE1.1 Lapset ympäristönsä tutkijoina - Ympäristökasvatus 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Ympäristökasvatus (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat toteuttaa luonto- ja ympäristökasvatusta varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa
- tuntevat lapsen ja ympäristön välisen suhteen vastavuoroisuuden

Käsityö (2 op.)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- kehittävät valmiuksiaan ohjata esi- ja alkuopetusikäisen oppilaan kokonaista käsityöprosessia siten, että käsityö auttaa oppilasta ymmärtämään materiaalista ympäristöään, elinympäristönsä fysikaalisia ilmiöitä ja toteuttamaan ratkaisuja omien ideoidensa pohjalta teknisen työn, tekstiilityön ja teknologiakasvatuksen sisältöalueella.

Matematiikka (1 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- osaavat käyttää monipuolisesti esi- ja alkuopetuksen matematiikan toimintamateriaaleja opetuksessaan ja ymmärtää niiden merkityksen lapsen lukukäsitteen kehittämisessä.

Opettajat

Ritva Heinonen, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 4 tuntia
Pienryhmäopetus 12 tuntia
Itsenäinen työskentely 38 tuntia