x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOM2 Kieli ja kielentäminen 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- ymmärtävät kielen ja sen käytön merkityksen vuorovaikutuksessa ja matemaattisen ajattelun ilmaisussa
- osaavat ohjata oppilasta kielen tuntemiseen ja monipuoliseen matemaattisen ajattelun ilmaisuun.

Opettajat

Jorma Joutsenlahti, Vastaava opettaja
jorma.joutsenlahti[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 10 tuntia
Pienryhmäopetus 10 tuntia
3 ryhmää
Itsenäinen työskentely 59 tuntia
Kirjatentti 2 tuntia