x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOH2 Laaja-alaistava harjoittelu 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
-hallitsevat opetustyön perusteet ja kykenevät soveltamaan niitä eri oppiaineiden, tilanteiden ja oppijoiden sekä heidän erityistarpeidensa vaatimalla tavalla
-hahmottavat koulun toiminnan ja kasvatustyön eettisen ja yhteiskunnallisen viitekehyksen ja osaavat toimia moniammatillisen yhteistyön yhtenä osapuolena oppijan oppimisen tukemiseksi
-hallitsevat työssään tarvittavat vuorovaikutustaidot sekä ihmissuhteiden luomisen ja ylläpitämisen vaatimusten moninaisuuden
-kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan integroituja opiskelukokonaisuuksia ja eriyttämään opetustaan
-kykenevät hankkimaan uutta tietoa ja toimimaan siten, että teoreettinen ja käytännöllinen ymmärrys syvenee, ja he kykenevät kehittämään itseään, opetustaan ja koulua
-havainnoivat omaa ajatteluaan ja arvioivat toimintaansa ja ymmärtävät oman subjektiivisuutensa ajattelijana ja toimijana
-tuntevat syvällisesti opettajan oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ja ammatin eettisen luonteen

Opettajat

Vesa Toivonen, Vastaava opettaja
vesa.toivonen[ät]uta.fi

Opetus

Luento-opetus 16 tuntia