x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASORIENT Orientoivat ja asiantuntijuuden kehittymistä tukevat opinnot 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- hahmottavat kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman rakenteen, päämäärät ja opiskelumahdollisuudet sekä osaavat hyödyntää tietojaan opintojensa arvioinnissa ja suunnittelussa (HOPS)
- hallitsevat opiskelutekniikan ja tiedonhankinnan perustaidot
- osaavat käsitteellistää ja arvioida omaa asiantuntijuuden kehittymisprosessiaan

Opettajat

Ritva Heinonen, Opettaja
varhaiskasvatuksen lehtori, Opettaja
Pekka Räihä, Opettaja
Jari Eskola, Opettaja
Hanna Vilkka, Opettaja
Marjo Vuorikoski, Opettaja
Toni Saarivirta, Opettaja
Heli Linnamaa, Opettaja
Jorma Vainionpää, Opettaja

Opetus

29.8.2012 – 17.5.2013
Luento-opetus 28 tuntia
Ryhmätyöskentely 12 tuntia
Harjoitukset 5 tuntia

Lisätiedot

Opiskelijoille tiedotetaan erikseen orientoivien opintojen tarkemmasta ohjelmasta.