x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSM3 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi B: Lukupiirit, aiheina esim. tutkimuksen luotettavuus tai tutkimuksen eettiset kysymykset 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät osaamistaan tutkimusmenetelmien ja tutkimusotteiden osalta lähinnä oman tutkimussuuntautumisen mukaan

Yleiskuvaus

Opintojaksolla muodostetaan max. neljä lukupiiriä erikseen vahvistettavista aihepiireistä. Kussakin lukupiirissä voi olla 4-5 opiskelijaa (yht. max 20 opiskelijaa). Ryhmien työskentely käynnistyy yhteiskokoontumisella ja jokaiselle ryhmälle pidetään erilliset palautetilaisuudet (3 h).

Opettajat

Jari Eskola, Vastaava opettaja

Opetus

Pienryhmäopetus 6 tuntia
Lukupiirien yhteiskokoontuminen
Ti 23.10.2012 klo 9-12, Pinni ls. A1078