x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSM3 Eriytyvä syventävä tutkimusmenetelmäkurssi B: Tutkimuksesta tutkimustekstiksi 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventävät osaamistaan tutkimusmenetelmien ja tutkimusotteiden osalta lähinnä oman tutkimussuuntautumisen mukaan

Yleiskuvaus

eettinen tutkimusteksti; teorian ja empirian vuoropuhelu; dokumentoinnista argumentaatioon; havainnollistamisen tehtävä tutkimustekstissä (mitä?, miten? miksi?); kvalitatiivisen tutkimustekstin ainutkertaisuus; tulosten ja tulkinnan esittäminen, johtopäätösten esittäminen yleisellä tasolla yhdessä teorian avulla yhteiskunnallis-kulttuurisessa kontekstissa ja kasvatustieteen katsannosta

Työskentelytapa:

opettajan alustukset/ryhmätyöt

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa viimeistään 5.9.2012.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Hanna Vilkka, Vastaava opettaja

Opetus

4.10.2012 – 29.11.2012
Pienryhmäopetus 30 tuntia
Seminaari
To 4.10.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 9-12, Virta 243
To 25.10.2012 - 15.11.2012 viikoittain klo 9-12, Virta 243
To 29.11.2012 klo 9-11, Virta 512

Lisätiedot

Max 16 opiskelijaa.