x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASSG1 Pro gradu -seminaari - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- syventyvät johonkin kasvatuksen, opetuksen tai oppimisen kannalta merkittävään ongelmaan
- rajaavat ongelman ja laativat aiheesta itsenäisen teoreettisen tai empiirisen tutkielman
- osoittavat tutkielman avulla perehtyneisyyden tiettyyn tutkimusalaan ja tutkimusmenetelmiin
- osoittavat tutkielman avulla valmiudet tutkimusaiheen tieteelliseen käsittelyyn ja raportointiin

Opettajat

Anja Heikkinen, Opettaja
Kaisu Hermanfors, Opettaja
Eeva Hujala, Opettaja
Sirkku Kotilainen, Opettaja
Heleena Lehtonen, Opettaja
Marita Mäkinen ja Kai Halttunen, Opettaja
Eero Pantzar, Opettaja
Pirkko Pitkänen, Opettaja
Jouko Pullinen ja Juha Merta, Opettaja
Eero Ropo , Opettaja
Niina Rutanen, aloittaa ryhmän klk -13, Opettaja
Harry Silfverberg, Opettaja
Eija Syrjäläinen, Opettaja
Tuomas Takala, Opettaja
Petri Nokelainen, Opettaja
Tiina Kujala, Opettaja
Anne-Maria Laukkanen (tiedot jakson KYMVOKOS13A yhteydessä), Opettaja
Vesa Korhonen ja Johanna Annala, Opettaja
Kirsti Karila (aiempaan ryhmään otetaan muutama uusi opiskelija), Opettaja

Opetus

Seminaari 36 tuntia
Anja Heikkisen ryhmä
Pe 14.9.2012 klo 16-18, Huom! Aloitusaika muuttunut verrattuna aiemmin ilmoitettuun!
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 16-19, Virta 102
Poikkeukset:
28.11.2012 klo 16 –19 , Virta 352
Ke 16.1.2013 klo 15-19, Virta 365
Ke 23.1.2013 klo 15-19, Virta 365
Ke 13.2.2013 klo 15-19, Virta 112
Ke 13.3.2013 klo 15-19, Virta 352
Ke 27.3.2013 klo 15-19, Virta 365
Ke 24.4.2013 klo 15-19, Virta 243
Kaisu Hermanforsin ryhmä
Ke 19.9.2012 - 12.12.2012 joka toinen viikko klo 15-17, Virta, rh. 365
Ke 9.1.2013 klo 15-16.30, Virta 365
Ke 30.1.2013 klo 15-16.30, Virta 365
Ke 13.2.2013 klo 15-16.30, Virta 365
Ke 13.3.2013 klo 15-16.30, Virta 365
Ke 10.4.2013 klo 15-16.30, Virta 365
Ke 17.4.2013 klo 15-16.30, Virta 120
Ke 24.4.2013 klo 15-16.30, Virta 365
Eeva Hujalan ryhmä
Ke 19.9.2012 - 7.11.2012 viikoittain klo 14-16, Virta, rh. 352
Ke 14.11.2012 klo 14-16, Virta, rh. 112
Ke 21.11.2012 klo 14-16, Virta, rh. 215
Ke 28.11.2012 - 5.12.2012 viikoittain, Virta, rh. 352
Ke 12.12.2012 klo 14-16, Virta, rh. 102
Ke 9.1.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 14-16
Sirkku Kotilaisen ryhmä
Ke 31.10.2012 - 7.11.2012 viikoittain klo 13-16, Virta, rh. 512
Ke 14.11.2012 - 21.11.2012 viikoittain klo 13-16, Virta, rh. 338
Ke 5.12.2012 klo 13-16, Virta, rh. 512
Ke 12.12.2012 klo 13-16, Virta, rh. 338
Ke 9.1.2013 - 8.5.2013 viikoittain klo 13-16
Tiina Kujalan ryhmä
Ti 18.9.2012 klo 12-14, Virta rh. 102
Ti 25.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-14, Virta rh. 256
Ti 23.10.2012 - 20.11.2012 viikoittain klo 12-14, Virta rh. 256
Ti 27.11.2012 klo 12-14, Virta rh. 102
Ti 4.12.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Virta rh. 256
Ti 5.2.2013 - 19.2.2013 viikoittain klo 12-14, Virta 256
Ti 26.2.2013 klo 12-14, Virta 102
Ti 12.3.2013 klo 12-14, Virta 256
Ti 19.3.2013 klo 14-16, Virta 243
Ti 26.3.2013 klo 12-14, Virta 256
Ti 9.4.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 12-14, Virta 256
Heleena Lehtosen ryhmä
Ti 18.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-14, Virta rh. 365
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Virta rh. 365
Ke 23.1.2013 klo 15-17, Virta 243, Kevään 2013 kokoontumisajat sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla 23.1.2013.
Marita Mäkisen ja Kai Halttusen ryhmä
Ti 18.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 16-19, Virta, rh. 512
Ti 12.3.2013 klo 16-19, Virta 512
Ti 19.3.2013 klo 16-19, Virta 512
Ti 9.4.2013 klo 16-19, Virta 512
Ti 16.4.2013 klo 16-19, Virta 512
Ti 23.4.2013 klo 16-19, Virta 512
Petri Nokelaisen ryhmä
Ti 18.9.2012 klo 15-18, Virta 219
Ti 23.10.2012 klo 15-18, Virta 219
Ti 20.11.2012 klo 15-18, Virta 219
Ti 11.12.2012 klo 15-18, Virta 219
Ti 19.2.2013 klo 15-18, Virta 256
Ti 19.3.2013 klo 15-18, Virta 256
Ti 16.4.2013 klo 15-18, Virta 256
Ti 7.5.2013 klo 15-18, Virta 256
Eero Pantzarin ryhmä
To 20.9.2012 - 4.10.2012 viikoittain klo 15-17, Virta, rh. 365, Muut ajat sovitaan erikseen. HUOM! 4.10. opetustilana Virta rh. 256
Pirkko Pitkäsen ryhmä
Ti 25.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 14-16, Virta, rh. 102
Ti 23.10.2012 klo 14-16, Virta, rh. 365
Ti 30.10.2012 - 6.11.2012 viikoittain klo 14-16, Virta, rh. 102
Ti 13.11.2012 klo 14-16, Virta, rh. 113
Ti 20.11.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 14-16, Virta, rh. 512
Ti 15.1.2013 klo 12-14, Virta 256, Kevään 2013 aikataulut sovitaan 1.kokoontumiskerralla 15.1.
Jouko Pullisen ja Juha Merran ryhmä
Ma 17.9.2012 klo 10-12, Virta 327
Ma 22.10.2012 klo 9-13, Virta rh. 327
Ma 19.11.2012 klo 9-13, Virta rh. 327
Eero Ropon ryhmä
To 20.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain
Pe 16.11.2012 klo 14.00-16.00, Virta 243
Ke 28.11.2012 klo 16.00-18.00, Virta 352
To 13.12.2012 klo 16.00-18.00, Virta 243
To 10.1.2013 - 16.5.2013 viikoittain klo 16-18
Niina Rutasen ryhmä (alkaa tammikuussa 2013, aika ilmoitetaan myöhemmin)
Ti 15.1.2013 klo 14-16, Virta 102
Ti 29.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 14-16, Virta 102
Ti 12.3.2013 - 19.3.2013 viikoittain klo 14-16, Virta 102
Ti 9.4.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 14-16, Virta 102
Harry Silfverbergin ryhmä
Ti 18.9.2012 - 2.10.2012 viikoittain klo 14-16, Virta, rh. 512, Muut ajat sovitaan erikseen.
Eija Syrjäläisen ryhmä
Ti 18.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 12-14, Virta rh. 512
Ti 23.10.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 12-14, Virta rh. 512
Tuomas Takalan ryhmä
Ke 19.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 16-19, Virta, rh. 352, Aloituspäivä vahvistetaan vielä elokuussa
Poikkeukset:
28.11.2012 klo 16 –19 , Virta, rh. 102
Ke 9.1.2013 - 15.5.2013 viikoittain klo 16-19
Vesa Korhosen ja Johanna Annalan ryhmä
Ke 26.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 16-18, Virta, rh. 512
Ke 9.1.2013 klo 16-18, Virta 512
Ke 30.1.2013 klo 16-18, Virta 512
Ke 13.2.2013 klo 16-18, Virta 512
Ke 13.3.2013 klo 16-18, Virta 512
Ke 27.3.2013 klo 16-18, Virta 512
Ke 17.4.2013 klo 16-18, Virta 512
Ke 8.5.2013 klo 16-18, Virta 512
Ke 15.5.2013 klo 16-18, Virta 512
Anne-Maria Laukkasen ryhmä (tiedot jakson KYMVOKOS13A yhteydessä)
Kirsti Karilan ryhmä
Ma 24.9.2012 - 3.12.2012 joka toinen viikko klo 15.00-16.30, Virta365
Ma 14.1.2013 klo 15.00-16.30, Virta 102
Ma 28.1.2013 klo 15.00-16.30, Virta 365
Ma 11.2.2013 klo 15.00-16.30, Virta 365
Ma 25.2.2013 klo 15.00-16.30, Virta 365
Ma 8.4.2013 klo 15.00-16.30, Virta 365
Ma 15.4.2013 klo 15-16.30
Ma 22.4.2013 klo 15.00-16.30, Virta 365
Ma 29.4.2013 klo 15.00-16.30

Lisätiedot

Yksikön opiskelijat ilmoittautuvat graduryhmiin  sähköisesti e-lomakkeella. Ilmoittautuminen alkaa ma 13.8.2012 ja päättyy pe 7.9.2012. Lomakkeella ilmoitetaan lyhyesti aihekaavailut ja niiden pohjalta rakennetaan temaattisesti mahdollisimman yhtenäiset ryhmät. Ryhmäjaoista ilmoitetaan yksikön kotisivuilla viimeistään pe 14.9. ja seminaarit alkavat aikaisintaan viikolla 38 (17.9. alkava viikko).