x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA51 Kirjastot ja yhteiskunta I -essee (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-ymmärtää kirjastotoiminnan luonteen yhteiskunnallisena palvelutoimintana
-osaa hahmottaa kirjastoinstituution historiallista kehitystä ja nykyistä tilannetta

Yleiskuvaus

esseenä klk2013-slk2015

Opettajat

Mira Roine, Opettaja

Oppimateriaalit

Esseen kirjoittamisen tueksi voi käyttää seuraavia kirjoja, mutta aiheesta riippuen voi valita myös muita lähteitä:

  • Black & Muddiman, Understanding community librarianship. Aldershot. 1997.
  • Haasio, Suomen kirjastoseura 1985-2010: tietoyhteiskunnan tekijä. Suomen kirjastoseura. 2010.
  • Kyöstiö, Kirjastoautotoiminnan 50 vuotta: Turun ykkösestä Konstaan. Avain. 2011.
  • Lerner, The story of libraries. Continuum. 1998.
  • Murray, The library - An illustrated history. Skyhorse Publishing. 2009.
  • Mäkinen (toim.), Kirjastojen vuosisata. BTJ Kirjastopalvelu. 1999.
  • Pateham & Vincent, Public libraries and social justice. Ashgate. 2011.
  • Snape, Leisure and the rise of the public library. Library Association. 1995.
  • Talja, Musiikki, kulttuuri, kirjasto. Tampereen yliopisto. 1998.