x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA32 Informaatiolukutaidon kirjatentti (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa informaatiolukutaidon käsitteen ja sen erilaisia tulkintoja
- ymmärtää informaatiolukutaidon ja oppimisen suhteeseen liittyviä tekijöitä
- hahmottaa informaatiolukutaidon opetukseen liittyviä haasteita
- osaa nimetä informaatiolukutaidon opetukseen soveltuvia opetus- ja arviointimenetelmiä

Yleiskuvaus

Kirjatentti tai essee (klk2013-slk2015)

Kirjatentti suorittetaan sähköisenä tenttinä. (Opiskelija varaa tentin itselleen sopivan ajankohdan ja käy suorittamassa sen sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa, videovalvotussa tilassa Seinäjoella tai Tampereella)

Linkki sähköiseen tenttipalveluun: https://tenttis.uta.fi/login/

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Opettajat

Heidi Hongisto, Opettaja

Oppimateriaalit

Sormunen & Poikela (toim.), Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen. Tampere University Press, 2008.

ja 

seuraavat kolme artikkelia

Limberg, L., Alexandersson, M., Lantz-Andersson, A. & Folkesson, L. (2008). What matters? Shaping meaningful learning through teaching information literacy. Libri 58(2), 82–91. (http://www.librijournal.org/pdf/2008-2pp82-91.pdf)

Hongisto, H. & Sormunen, E. 2010. The challenges of the first research paper – observing students and the teacher in the secondary school classroom. In: A. Lloyd & S. Talja (Eds.) Practising Information Literacy: Bringing Theories of Learning, Practice and Information Literacy Together. (https://www12.uta.fi/blogs/know-id/files/2010/05/Hong...en_PIL2010.pdf)

Sormunen, E. & Lehtiö, L. 2011. Authoring Wikipedia articles as an information literacy assignment – copy-pasting or expressing new understanding in one’s own words? Information Research, 16(4) paper 503. (http://InformationR.net/ir/16-4/paper503.html)

sekä lisäksi kaksi (2) kirjaa seuraavista:

  • Andretta, Information literacy: A practioner's guide. Chandos. 2005.
  • Bruce, Informed learning. ACRL. 2008.
  • Thomas, Crow & Franklin, Information literacy and information skills instruction. Libraries Unlimited. 2011.
  • Limberg & Folkesson, Undervisning in informationssökning. Valfrid. 2006. Verkossa: http://bada.hb.se/dspace/bitstream/2320/2400/1/Limberg.pdf.

Taustatietoja vaihtoehtoisten kirjojen valintaan:
Andretta on sisällöltään korkeakoulujen informaatiolukutaito-opetukseen ja -standardeihin keskittyvä. Bruce on teoreettisempi, käsittelee lähinnä informaatiolukutaidon ja oppimisen käsitteitä sekä alan tutkimusta niin formaalin oppimisen (korkeakoulut) kuin työelämänkin konteksteissa.  Thomas ym. ja Limberg & Folkesson käsittelevät informaatiolukutaitoa ja sen opetusta kouluissa. Edellisen konteksti on USA:n koulukirjastot ja siinä esittellään laajasti alan tutkimusta opetukseen soveltamisen näkökulmasta. Jälkimmäinen perustuu Ruotsissa tehtyy tutkimukseen ja siinäkin pohditaan tutkimustulosten opetukseen soveltamista. Korkeakoulukirjastoihin suuntautuvan kannattaa valita Andretta ja Bruce. Koulu- tai yleisiin kirjastoihin suuntautuvan tarpeita palvelevat paremmin kaksi jälkimmäistä teosta.