x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
ITIA15 Organisaatioiden tiedonhallinnan kirjatentti (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-hallitsee tiedonhallinnan ja tiedon organisoinnin perusteet organisaatioympäristössä
-tuntee organisaation tietoresurssien hallinnan strategiat ja menetelmät
-ymmärtää organisaatioympäristön merkityksen tieto- ja asiakirjahallinnon suunnittelulle

Yleiskuvaus

Kirjatentti tai essee (klk2013-slk2015).

Kirjatentti suorittetaan sähköisenä tenttinä. (Opiskelija varaa tentin itselleen sopivan ajankohdan ja käy suorittamassa sen sähköiseen tenttimiseen tarkoitetussa, videovalvotussa tilassa Seinäjoella tai Tampereella)

Linkki sähköiseen tenttipalveluun: https://tenttis.uta.fi/login/

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä.

Opettajat

Katja Hilska-Keinänen, Opettaja

Oppimateriaalit

Valitaan kaksi (2) kirjaa seuraavista vaihtoehdosta:

  • Brooking, Corporate memory: strategies for knowledge management. International Thomson Business Press. 1999.
  • Lambe, Organizing knowledge: taxonomies, knowledge and organizational effectiveness. Chandos. 2007.
  • Smith, Tagging: People-powered metadata for the social web. New Riders. 2008.