x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Jakson tavoitteena on, että opiskelijat
– hahmottavat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– perehtyvät kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusotteisiin ja laadullisen aineiston analysointiin ja tulkintaan
– tuntevat laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Max 16 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jari Eskola, Niina Rutanen, Antti Saari, Pekka Räihä, Opettaja

Opetus

12.2.2013 – 16.5.2013
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 12 (Eskola)
To 14.3.2013 - 21.3.2013 viikoittain klo 12-16, Virta, metodiluokka, h. 529
To 4.4.2013 - 2.5.2013 viikoittain klo 12-16, Virta, metodiluokka, h. 529
To 16.5.2013 klo 12-16, Virta, metodiluokka, h. 529
Ryhmä 13 (Räihä, Saari), lastentarhanopettajien lisäkoulutuksen opiskelijat etusijalla
Ti 12.2.2013 klo 12.30-14.45, Virta 219
Pe 15.2.2013 klo 8.15-9.45, Virta 112
Ma 18.2.2013 klo 16.00-17.30, Virta 114
Pe 22.2.2013 klo 8.15-9.45, Virta 112
Ma 25.2.2013 klo 8.15-11.30, Virta 113
To 28.2.2013 klo 14.15-17.30, Virta 113
Ma 15.4.2013 klo 15.00-17.15, Virta 112
Ma 22.4.2013 klo 8.15-9.45, Virta 112
Ke 24.4.2013 klo 8.15-9.45, Virta 112
Ma 6.5.2013 klo 8.15-9.45, Virta 112
To 16.5.2013 klo 10.00-14.00, Virta 112
Ryhmä 14 (Rutanen), varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla
Ma 15.4.2013 klo 13.15-15.30, Virta 113
To 18.4.2013 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ma 22.4.2013 klo 13.15-15.30, Virta 113
To 25.4.2013 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ma 29.4.2013 klo 13.15-15.30, Virta 113
To 2.5.2013 klo 9.15-11.30, Virta 113
Ma 6.5.2013 klo 13.15-15.30, Virta 113
Ke 8.5.2013 klo 13.15-15.30, Virta 113
Ti 14.5.2013 klo 13.15-15.30, Virta 113
To 16.5.2013 klo 9.15-11.30, Virta 113