x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
– tuntevat teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa, erottavat kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtävät tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
– erottavat erilaiset mitta-asteikot, osaavat käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa, hallitsevat tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntevat niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
– perehtyvät havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Max 15 opiskelijaa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa 2.1.2013 mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jorma Vainionpää, Toni Saarivirta, Opettaja

Opetus

9.1.2013 – 17.5.2013
Itsenäinen työskentely 72 tuntia
Harjoitukset 36 tuntia
Ryhmä 9, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Vainionpää)
Ke 9.1.2013 - 16.1.2013 viikoittain klo 9.15-11.30, Virta529
To 10.1.2013 klo 9.15-11.30, Virta529
To 17.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 10.15-12.30, Virta529
Ke 23.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 10.15-12.30, Virta529
To 21.2.2013 klo 9.15-11.30, Virta529
Ryhmä 10, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (Vainionpää)
Ke 9.1.2013 - 16.1.2013 viikoittain klo 13.15-15.30, Virta529
To 10.1.2013 - 31.1.2013 viikoittain klo 13.15-15.30, Virta529
Ke 23.1.2013 klo 15.15-17.30, Virta529
Ke 30.1.2013 - 20.2.2013 viikoittain klo 13.15-15.30, Virta529
To 21.2.2013 klo 13.15-15.30, Virta529
Ryhmä 11, luokanopettajaksi opiskelevat etusijalla (opettaja avoin)
Ryhmä 12 (Saarivirta)
Ti 8.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 9-12, Virta, metodiluokka, h. 529
Ti 12.3.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 9-12, Virta, metodiluokka, h. 529
Ti 9.4.2013 klo 9-12, Virta, metodiluokka, h. 529
Ryhmä 13 (Saarivirta)
Ti 8.1.2013 - 26.2.2013 viikoittain klo 14-17, Virta, metodiluokka, h. 529
Ti 12.3.2013 - 26.3.2013 viikoittain klo 14-17, Virta, mikroluokka 53
Ti 9.4.2013 klo 14-17, Virta, mikroluokka 53
Ryhmä 15 (opettaja avoin), avoimen yliopiston toteuttama lähiopetuksen ryhmä (Tampere), jossa on tarjolla viisi paikkaa tutkinto-ohjelman opiskelijoille