x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA3 Terveyden edistämisen perusteet (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyden edistämisen periaatteet ja terveyden edistämisen sekä kansanterveystyön suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmissä ja yhteisöissä.

Yleiskuvaus

Kurssi toteutetaan integroituna opetuksena yliopiston perusopetuksen kanssa  vain Tampereella.

Pakollinen läsnäolo jakson viiden teemapäivän opetuksessa. Hoitotieteen opiskelijat tekevät luentopäiväkirjan erillisen ohjeen mukaan. HUOM!!!! Opetus järjestetään Tampereella

Maksu

20 euroa
Opintomaksu laskutetaan yhdessä erässä. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Jos et voi aloittaa opintoja, ilmoittautuminen pitää perua viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua. Mikäli opinto-oikeus perutaan tämän jälkeen, peritään koko opintomaksu. Lasku lähetetään opintojen alettua. Lisätietoa laskutus- ja maksuehdoista http://www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelukaytannot/opinto-oikeus.html

Opettajat

Arja Rimpelä, Vastaava opettaja
Eija Paavilainen, Vastaava opettaja
Mira Palonen (avoimen yliopiston opiskelijoiden oppimispäiväkirjan vastaanottaja), Opettaja
Sari Fröjd, Opettaja
Tapio Kirsi, Opettaja
Clas-Håkan Nygård, Opettaja
Katja Joronen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Teemapäivien luennot
Ma 11.3.2013 klo 9.00-14.30, Johdanto, Arja Rimpelä. Kaikki luennot pidetään Tay:n Kaupin kampuksella, T-rakennuksen luentosali, os. Medisiinarinkatu 3, Tampere
To 21.3.2013 klo 9.00-16.00, Lapset ja nuoret; Arja Rimpelä
Ma 25.3.2013 klo 9.00-16.00, Työikäiset, Clas-Håkan Nygård
Ti 9.4.2013 klo 9.00-16.00, Vanheneminen, Marja Jylhä
To 18.4.2013 klo 9.00-16.00, Mielenterveys, Sari Fröjd

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Ståhl T. & Rimpelä A. (toim.) 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. (Myös verkkojulkaisuna)

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P, Korhonen T. (toim.) 2009. Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio.

Pietilä A-M. 2010. Terveyden edistäminen – teorioista toimintaan. WSOY, Helsinki.

Edelman C.L. & Mandle C.L. 2006. Health promotion throughout the life span. 6. painos. Mosby/Elsevier,  St. Louis.

Ajankohtaiset artikkelit

Lisätiedot

Hakuaika opintoihin on päättynyt 11.2.2013. 

Opetus järjestetään Tampereella