x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA4 Tutkimus perhehoitotieteessä (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Yleiskuvaus

Tutkimuskohteet hoito- ja perhehoitotieteessä. Laadullinen ja tilastollinen tutkimusprosessi. Tilastolliset tutkimusasetelmat ja laadullisen tutkimuksen lajit. Tutkimuseettiset kysymykset. Tutkimussuunnitelman rakenne.

Vaadittavat opintosuoritukset: Aktiivinen osallistuminen keskusteluluennoille. Esityksen laatiminen tutkimusartikkeleista pienryhmässä. Kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Maksu

40 euroa

Opettajat

Uitto Sirke, Vastaava opettaja

Opetus

26.10.2012 – 4.12.2012
Luento-opetus
Luento-opetus
Pe 26.10.2012 klo 17.00-20.30, luokka 204A
La 27.10.2012 klo 9.00-12.30, luokka 204A
Ke 31.10.2012 klo 17.00-20.30, luokka 201A
Itsenäinen työskentely
Seminaari
Ti 4.12.2012 klo 17.00-19.15, luokka 204A, luokat 204A ja 201A sijaitsevat Seinäjoen ammattikorkeakoulu sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu
TENTIT:
Ma 10.12.2012 klo 17.00-20.00, luokka 102A, sijaitsee Seinäjoen AMK, keskuskatu 32, D-rappu, Luentotenttiin ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä, lauantai mukaan lukien. Esim. tentti tiistaina, ilmoittautuminen viimeistään edellisen viikon keskiviikkona. Ilmoittautua voi Internetissä www.uta.fi/nettirekka tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palvelyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus.
Ma 21.1.2013 klo 17.00-20.00, luokka 133Y
Ma 18.2.2013 klo 17.00-20.00, luokka 133Y

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Parahoo K. 2006. Nursing research. Principles, process and issues. MacMillan. Ss 1-182.

Oheiskirjallisuus:

Tieteelliset tutkimusartikkelit.

Hurtig J. ym. (toim.). 2010. Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. PS-kustannus.

Ronkainen S. ym. 2011. Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro Oy.

Lisätiedot