x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Maksu

30 euroa

Opettajat

Professori Eija Paavilainen, Opettaja

Opetus

9.10.2012 – 27.11.2012
Luento-opetus
Keskusteluluennot:
Ti 9.10.2012 klo 16.30-20.00, luokka 204A, Alkuinfo avoimen yliopiston käytännöistä klo 16.30-16.45/Taina Rinne
Ti 30.10.2012 klo 16.30-20.00, luokka 204A
Ti 27.11.2012 klo 16.30-20.00, luokka 204A, Luokka sijaitsee Seinäjoen ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, keskuskatu 32, D-rappu

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Friedman M.M, Bowden V.R & Jones E.G. 2003. Family Nursing: theories research, theory, and practice. 5th edition. Prentice Hall.

Bomar P (eds). 2004. Promoting health in families: applying family research and theory to nursing practice. 3rd edition. Saunders.