x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen (AYO, lähiopetus, Seinäjoki) 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata hoitotieteen kehittymisen pääpiirteissään. Opiskelija osaa määritellä hoitotieteen ja perhehoitotieteen peruskäsitteitä ja mielenkiinnon kohteita.

Yleiskuvaus

Suoritustapa: kirjatentti avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä. Syksyn 2012 yleiset tentit

HUOM. Jos olet suorittanut terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinnon, tämä jakso korvautuu kokonaan (ks. opintokokonaisuuden kohta "edeltävät opinnot")

 

Maksu

50 euroa

Opettajat

Professori Tarja Suominen, Vastaava opettaja

Opetus

Kirjatentti
KIRJATENTTI SEURAAVINA YLEISINÄ TENTTIPÄIVINÄ:
Ma 22.10.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y
Ma 19.11.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y
Ma 17.12.2012 klo 17.00-21.00, luokka 133Y
Ma 21.1.2013 klo 17.00-21.00, luokka 133Y
Ma 18.2.2013 klo 17.00-21.00, luokka 133Y
Ma 18.3.2013 klo 17.00-21.00, luokka 133Y
Poikkeukset:
, Kirjallisuustentteihin (yleiset tenttipäivät) on ilmoittauduttava viimeistään 14 päivää enen tenttiä joko NettiRekan kautta tai palauttamalla tenttikuori siihen avoimen yliopiston palveluyksikköön, jossa sinulla on opinto-oikeus. Yleiset tenttipäivät järjestetään seuraavissa osoitteissa: Tampere; Kalevantie 4, luentosali A1, Seinäjoki; Keskuskatu 32 D, luokka 133Y

Arviointi

Numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus:

Eriksson K, Isola A, Kyngäs H. ym. 2012. Hoitotiede. 4. painos. WSOY.

Åstedt-Kurki P, Jussila A-L, Koponen L, Lehto P, Maijala H, Paavilainen R & Potinkara H. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. WSOY.

Hoitotiede lehti numero 4 vuodelta 2011, lehti kokonaan eli kaikki artikkelit.