x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENA11 Dialogitulkkaus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suhtautua luontevasti yleisimpiin dialogitulkkaustilanteisiin, tunnistaa toimivan dialogisen tulkkausviestinnän edellytykset ja hahmottaa tulkin roolin dialogitulkkaustilanteissa. Hän ymmärtää tulkkaustilanteeseen valmistautumisen merkityksen, osaa analysoida kuulemansa ja tuottaa selkeää ja tarkkaa puhetta. Lisäksi hän tuntee muistin toimintoja tulkin näkökulmasta ja tunnistaa tulkin muistinpanotekniikan keskeiset periaatteet.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Mikhail Mikhailov, Vastaava opettaja
Arto Lehmuskallio, Vastaava opettaja

Opetus

5.9.2012 – 24.4.2013
Harjoitukset 56 tuntia
Ke 5.9.2012 - 24.4.2013 viikoittain klo 10-12, Pinni B4087