x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENA6 Venäjän kielen rakenne: Morfologia 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäjän kielen morfologisen ja syntaktisen rakenteen ja peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan teoreettisia tietojaan käytännön tilanteissa. Hän ymmärtää ja osaa kääntää hyvälle suomen kielelle Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä keskivaikeita mediatekstejä ja osaa analysoida niiden rakennetta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Olga Nenonen, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus 56 tuntia
Ti 4.9.2012 - 11.12.2012 viikoittain klo 10-12, PinniB 4117
Ke 5.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, PinniB 4116