x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KOHAMS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari (KOHAMA) 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmalla opiskelija osoittaa
perehtyneensä tieteelliseen ajatteluun ja
tutkimustyöhön korkeakouluhallinnon ja
johtamisen alalla. Opiskelija on perehtynyt
syvällisesti tutkielmansa kohteena olevaan
aihepiiriin ja teorioihin sekä osoittanut
kykenevänsä tutkimusmenetelmien hallintaan ja
tieteelliseen ilmaisuun.

Seminaarin ja pro gradu –tutkielman
suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti
suunnitella, toteuttaa ja arvioida tutkimuksia
sekä hyödyntää kriittisesti oman alansa
tutkimusta.

Opettajat

Jussi Kivistö, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

18.9.2012 –
Seminaari 30 tuntia
Seminaari
Ke 6.2.2013 klo 16-19, Pinni A4014
Ma 18.3.2013 klo 16-19, Pinni A4014
Ke 17.4.2013 klo 16-19, Pinni A4014
Ke 15.5.2013 klo 16-19, Pinni A4014

Arviointi

Approbatur-laudatur.