x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS26 Korkeakouluhallinnon juridiikka - 6A ja 6B 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

6A: Opiskelija tuntee keskeiset hallintotoimintaa koskevat menettelytavat, oikeussuojajärjestelmän pääpiirteet ja korkeakoululainsäädännön erityiskysymykset sekä osaa soveltaa niitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

6B: Opiskelija tuntee työoikeuden perusteet sekä osaa soveltaa niitä valmistelussa ja päätöksenteossa.

Opettajat

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 24 tuntia
Luennot
To 10.1.2013 klo 12.15-17.30, Pinni Ls. A3111
Pe 11.1.2013 klo 9.15-14.45, Pinni Ls. A3111
To 14.3.2013 klo 12.15-17.30, Päätalo LS A05
Pe 15.3.2013 klo 9.15-14.45, Päätalo LS A05
Itsenäinen työskentely

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! KOHA-opintoihin on erillinen haku.