x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS23 Organisaatio, hallinto ja johtaminen 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää korkeakouluorganisaation ja sen yksiköiden johtamista ja kehittämistä koskevia teorioita ja ajattelumalleja sekä osaa yhdistää ja soveltaa niitä käytännön erilaisiin ja uusiin kehittämistilanteisiin.

Opettajat

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

15.11.2012 – 14.12.2012
Luento-opetus 18 tuntia
Luennot
To 15.11.2012 klo 12.15-17.30, LINNA LS K113
Pe 16.11.2012 klo 9.15-13.45, PÄÄTALO LS C8
To 13.12.2012 klo 12.15-17.30, Pinni A1081
Seminaari 6 tuntia
Seminaari
Pe 14.12.2012 klo 10.15-15.45, Seminaarihuoneet Pinni A4014 (4. krs) ja Pinni A5025 (5. krs), ryhmäjako ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huom! Opiskelija voi osallistua HALKOS23 opintojaksolle suoritettuaan HALKOS22 opintojakson.

KOHA-opintoihin on erillinen haku.