x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE7.3 Soveltava projekti - Seminaari 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat
- oppivat yhdistämään monialaisissa erikoistumisopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja ja luomaan niiden pohjalta innovatiivisen teoreettisen, pedagogisen tai produktiivisen omaa ammatillista identiteettiään vahvistavan kokonaisuuden
- ymmärtävät perusopetuksen ainedidaktiset lähtökohdat projektioppimisessa ja osaavat soveltaa oppimaansa koulun toimintakulttuurin kehittämisessä
- osaavat kehittää opetusta usean eri oppiaineen ilmiölähtöisenä, kontekstualisoituna ja integroivana kokonaisuutena.

Opettajat

OPETTAJA AVOIN, Vastaava opettaja

Opetus

Itsenäinen työskentely 90 tuntia + 10 tuntia Verkossa
Seminaari 15 tuntia + 20 tuntia Verkossa