x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASLUOE3.2 Ympäristötiedon työpajat - Työpajat ja opintokäynti 6 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Työpajat ja opintokäynti (6 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat hallitsevat ja omaavat teoreettiset ja menetelmälliset valmiudet tutkivan ja kokeilevan sekä elämyksellisen opetuksen toteuttamiseen ympäristö- ja luonnontiedossa perusopetuksessa.

Vaikuttamisprojekti (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat osaavat suunnitella ympäristökasvatuksellisen tapahtuman, jossa pyritään erilaisin keinoin (tempaukset, esitykset, näyttelyt, lehtikirjoitukset, radio-ohjelmat, yms.) vaikuttamaan valitun kohderyhmän luonto- ja ympäristöasenteisiin.

Ympäristöajattelu ja -etiikka (2 op)
Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijat ovat tutustuneet erilaisiin ympäristöfilosofisiin näkemyksiin ja aatesuuntauksiin ja osaavat suhteuttaa ne omaan ajatteluunsa.

Opettajat

OPETTAJA AVOIN, Vastaava opettaja

Opetus

Luento-opetus 12 tuntia
Pienryhmäopetus 24 tuntia
Itsenäinen työskentely 126 tuntia