x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALKOS21 Korkeakoulut ja korkeakoulutus tutkimuksen kohteena 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata eri lähestymistavoista ja näkökulmista korkeakouluhallinnon ja -politiikan ilmiöitä osana muuta yhteiskuntapolitiikkaa ja tuntee korkeakoulututkimuksen traditiot sekä historiallisesti keskeisimpien maiden korkeakoulujärjestelmien historiaa.

Opettajat

Vuokko Kohtamäki, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

6.9.2012 – 7.9.2012
Luento-opetus 12 tuntia
Luennot
To 6.9.2012 klo 12.15-17.30, Pinni B 4113
Pe 7.9.2012 klo 9.30-14.45, Pinni B1096
Moodle-koulutus
Pe 7.9.2012 klo 8.30-9.15, Pinni B, Ml . 40

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

KOHA-opintoihin on erillinen haku.