x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENP5 Näkökulmia kääntämiseen: Johdatus käännösprosessiin 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee käännösprosessin vaiheet sekä tekijät, jotka vaikuttavat konkreettisen käännöksen onnistumiseen, ja tunnistaa eri tekstilajeihin liittyviä ongelmia. Hän pystyy ymmärtämään apuvälineitä käyttäen yleiskielisiä Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä venäläisiä mediatekstejä ja tunnistaa tekstien morfologisia ja syntaktisia rakenteita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opiskelijoita pyydetään huomioimaan, että tästä opintojaksosta on toimen opetusryhmä kevätlukukaudella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Arto Lehmuskallio, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 10.12.2012
Harjoitukset 28 tuntia
Ryhmä 1
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 10-12, Pinni B3113

Arviointi

Numerolla 1-5.