x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENP2 Kielioppi II 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen- ja venäjänkieliset verbejä koskevat kielioppitermit ja osaa käyttää niitä kieliopillisten ilmiöiden kuvauksessa. Hän osaa muodostaa venäjän verbeistä eri aikamuodot, modukset, partisiippi- ja gerundimuodot sekä passiivirakenteen, tuntee verbiaspektien ja liikeverbien käytön perusteet ja osaa soveltaa kaikkia näitä taitoja muodostaessaan venäjänkielisiä lauseita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja

Opetus

7.1.2013 – 24.4.2013
Luento-opetus 56 tuntia
Ma 7.1.2013 - 22.4.2013 viikoittain klo 10-12, PinniB 3110
Ke 9.1.2013 - 24.4.2013 viikoittain klo 10-12, PinniB 4115

Oppimateriaalit

M. Alestalo & E.Hämäläinen, Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. 2008., s. 95-142 ja A. Mustajoki & M. Alestalo-Shepelenko, Taipuisa venäjä. 2001, s.193-231 ja A. Mustajoki & H. Niemensivu, Venäjän kielen vaikeuksia, s. 7-105 ja Kielioppitermit suomeksi ja venäjäksi (vastuuopettajalta saatava materiaali).