x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
VENP1 Kielioppi I 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee suomen- ja venäjänkieliset nomineita koskevat kielioppitermit ja osaa käyttää niitä kieliopillisten ilmiöiden kuvauksessa. Hän tuntee venäjän kielen nominien taivutussäännöt, tärkeimmät prepositiot sekä adverbien muodostustavat ja osaa soveltaa näitä taitoja muodostaessaan venäjänkielisiä lauseita.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Eila Mäntysaari, Vastaava opettaja

Opetus

3.9.2012 – 12.12.2012
Luento-opetus 56 tuntia
Ma 3.9.2012 - 10.12.2012 viikoittain klo 14-16, PinniB 3110
Ke 5.9.2012 - 12.12.2012 viikoittain klo 10-12, PinniB 4115

Oppimateriaalit

M. Alestalo & E. Hämäläinen, Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille. 2008., s. 17-94, 143-162 ja A.Mustajoki & M Alestalo-Shepelenko, Taipuisa venäjä. 2001, s.122-190 ja A. Mustajoki & H. Niemensivu, Venäjän kielen vaikeuksia, s. 111-233 ja Kielioppitermit suomeksi ja venäjäksi (vastuuopettajalta saatava materiaali).