x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen vallan toimintaa ja organisaatiota koskevan oikeudellisen sääntelyn perussystematiikan sekä hallitsee julkisen vallan ja yksityisten välisiä suhteita määrittävät keskeiset periaatteet. Opintojaksossa opiskelija perehtyy valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kunnallisoikeuden keskeiseen sisältöön.

Yleiskuvaus

Opetus toteutetaan yhteistyössä TAMK:n kanssa.(Kuntokatu3)
http://www.tamk.fi/kampuskartta_2012

Opettajat

professori Pekka Länsineva, Vastaava opettaja
Jouni Ranta, Opettaja

Opetus

Luento-opetus 18 tuntia
Ti 9.4.2013 - 23.4.2013 viikoittain klo 16-19, G00-100 (TAMK)
Pe 12.4.2013 - 26.4.2013 viikoittain klo 13-16, G00-100 (TAMK)
LUENTOTENTTI
Ti 7.5.2013 klo 14-16, G00-100 (TAMK)
Ti 21.5.2013 klo 14-16
Ti 4.6.2013 klo 14-16, B2-19a, Kuntokatu 3

Oppimateriaalit

1. Husa - Pohjolainen: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet, 2008 (luennolla ilmoittettavin osin)

2. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet, 2008 tai 2011, pääluvut 1, 3, 5 ja 9 (e-aineisto)

3. Länsineva: Perus- ja ihmisoikeudet Suomen oikeudessa (moodlessa)

4. Salminen: a) Kansainvälisistä ihmisoikeuksista ja b) Euroopan unioni ja perusoikeudet (moodlessa)

Lisätiedot

Luennot ja kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena.