x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUYP Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä / YTK- ja PsK-tutkinnot 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso B1-B2

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa oman alansa tilanteissa tiettyä tarkoitusta varten niin, että hän ottaa huomioon viestintätilanteen tavoitteen, sisällön, osapuolet ja viestintätavan.

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, opiskelustaan ja omasta alastaan
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä
- ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään oman alansa kysymyksistä
- referoida ja viitata tietolähteisiin

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Kaisa Alanen, Vastaava opettaja
Tarja Valkama, Vastaava opettaja

Opetus

6.9.2012 – 14.12.2012
Pienryhmäopetus 52 tuntia
Ryhmä 1 / Alanen (ensijaisesti psykologian opiskelijoille)
Pe 7.9.2012 - 14.12.2012 viikoittain klo 8.30-12, Pinni B3109
Ryhmä 2 / Alanen (ensisijaisesti YTK-tutkinnon opiskelijoille)
To 6.9.2012 - 13.12.2012 viikoittain klo 12.30-16, Pinni B4117
Ryhmä 3 / Valkama (ensisijaisesti YTK-tutkinnon opiskelijoille)
Ke 5.9.2012 - 28.11.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B3117
Pe 7.9.2012 - 30.11.2012 viikoittain klo 14-16, Pinni B3117
Itsenäinen työskentely 56 tuntia