x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KKRUPRE2 Ruotsin kielen valmenta kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
ruotsi
Tyyppi
Kieli- ja viestintäopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Ruotsin kieli
Kielikeskus
Taitotaso A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee itseään kielenoppijana ja omaa tapaansa oppia vieraita kieliä
- tuntee ja osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita
- osaa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä
- hallitsee yleissanastoa
- löytää olennaisen tiedon yleisluonteisista lyhyistä teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyitä käyttötekstejä
- osaa kielen keskeiset perusrakenteet

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Valkama, Vastaava opettaja

Opetus

4.9.2012 – 27.11.2012
Pienryhmäopetus 26 tuntia
Ryhmä 1
Ti 4.9.2012 - 27.11.2012 viikoittain klo 12-14, Päätalo E350
Itsenäinen työskentely 28 tuntia