x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TIETS31 Tietämyksen muodostaminen 5–10 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• tuntee tietämyksen muodostamisprosessin vaiheet ja ymmärtää sen luonteen
• tuntee erilaisia tiedonlouhintatehtäviä ja -menetelmiä ja ymmärtää niiden vaatimukset ja rajoitukset
• osaa valita ja soveltaa tarkoituksenmukaisia esikäsittely- ja tiedonlouhintamenetelmiä annettuun aineistoon ja ongelmaan ja arvioida louhitut tulokset
• osaa toimia käytännön tietämyksen muodostamisprosesseissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Opettajat

Kati Iltanen, Vastaava opettaja

Opintojakson kotisivu

Opetus

Luento-opetus 40 tuntia
Ti 4.9.2012 - 9.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
To 6.9.2012 - 11.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
Ti 23.10.2012 - 13.11.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
To 25.10.2012 - 15.11.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
Harjoitukset 20 tuntia
Pe 14.9.2012 - 12.10.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084
Pe 26.10.2012 - 23.11.2012 viikoittain klo 8-10, Pinni B1084