x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRS44 Kansainväliset vakuutusmarkkinat ja jälleenvakuutus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainvälisen vakuutusmarkkinoiden laajuuden ja erilaisten sosiaalisten, kulttuurillisten ja historiallisten tekijöiden vaikutuksen eri maiden markkinarakenteisiin. Opiskelija tutustuu erityisesti pohjoismaiden ja EU-maiden toimijoihin ja suurimpien toimijoiden käyttämiin strategioihin. Opiskelija perehtyy myös kehittyvien maiden viimeaikaisiin rahoitus- ja vakuutusinnovaatioihin. Opiskelija tutustuu jälleenvakuutuksen keskeisiin käsitteisiin ja sopimustekniikkaan sekä vakuutusalan kansainvälisiin kytkentöihin. Erityisesti perehdytään katastrofiriskeihin ja muihin jälleenvakuutuksen kannalta olennaisiin suuronnettomuusriskeihin. Jaksoon sisältyy myös katsaukset vaihtoehtoisiin riskien hallintakeinoihin.

Opettajat

Olli-Pekka Ruuskanen, Vastaava opettaja

Opetus

29.1.2013 – 5.3.2013
Luento-opetus
Ti 29.1.2013 - 5.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A 2088
To 31.1.2013 - 7.3.2013 viikoittain klo 14-16, Pinni A 3103