x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRS43 Kansainvälinen sosiaaliturva 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kansainväliseen sosiaaliturvaan liittyvät keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija sisäistää EU:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden merkityksen sosiaaliturvaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskelijalle muodostuu käsitys eri maiden lakisääteisistä vakuutusjärjestelmistä ja niiden merkityksestä eri näkökulmista. Opiskelija pystyy arvioimaan eri maiden järjestelmien eroja ja soveltumiskelpoisuutta esimerkiksi Suomeen. Opiskelija oppii kansainväliseen sosiaaliturvaan liittyviä muutostrendejä ja uusia vakuutusratkaisuja maailmalta. Opiskelija ymmärtää vertailevan tutkimuksen keskeiset tunnusmerkit kansainvälisestä sosiaaliturvasta tehtävissä tutkimuksissa. Lisäksi opiskelija saa yleiskuvan kansainvälisestä sosiaaliturvasta tehdyistä tutkimuksista.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pauliina Havakka, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2012 – 10.10.2012
Luento-opetus 21 tuntia
Luennot
Ke 12.9.2012 - 3.10.2012 viikoittain klo 9-12, Linna ls K108
Ke 10.10.2012 klo 9-14, Linna ls K108