x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA23 Vahinkoriskit 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää keskeiset vahinkoriskien käsitteet, teoriat, syntymekanismit. Opiskelija oppii vahinkoriskien kartoitus-, analysointi ja hallintaprosessit. Opiskelija omaksuu vahinkovakuutusten hinnoittelu- ja korvausperiaatteet, vakuutuksen elinkaaren ja sen vaatiman hoidon sekä vastuunvalinnan. Opiskelija sisäistää keskeiset vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutusluokat ja niiden mahdollisuudet ja käyttökelpoisuuden vahinkoriskien hallintakeinoina. Opiskelija ymmärtää vahinkoriskit eri näkökulmista; yksilö, yritys/yhteisöt, yhteiskunta ja vakuutusyhtiö.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Aarno Ahteensivu, Opettaja

Opetus

25.10.2012 – 29.11.2012
Luento-opetus 18 tuntia
To 25.10.2012 - 29.11.2012 viikoittain klo 10-13, Päätalo ls A 2b
Ryhmätyöskentely 3 tuntia