x !
Arkistoitu opetusohjelma 2012–2013
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KATVRA22 Henkilöriskien vakuuttaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutustiede
Johtamiskorkeakoulu

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa henkilöriskien keskeiset käsitteet ja teoriat sekä henkilöriskien syntymekanismit. Opiskelija hahmottaa lakisääteisten ja vapaaehtoisten vakuutusten mahdollisuudet henkilöriskien hallintakeinoina sekä näiden vakuutusten väliset rajapinnat. Opiskelija ymmärtää lakisääteisten ja vapaaehtoisten henkilövakuutusjärjestelmien keskeiset piirteet. Henkilöriskien vakuuttamista tarkastellaan esimerkiksi taloudellisesta, oikeudellisesta, sosiaalisesta ja poliittisesta näkökulmasta.

Opettajat

Pauliina Havakka, Vastaava opettaja

Lisätiedot

Kurssi suoritetaan kirjatenttinä sähköisessä järjestelmässä kevätlukukaudella 2013. Sähköinen tentti on avoinna 1.2.-31.8.2013. Luento-opetusta järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2014.

Tenttivaatimukset (kevätlukukaudella 2013) ovat:

1. Havakka, Niemelä & Uusitalo. Sosiaalivakuutus. 2012. Sivut 76-195.

2. Korpiluoma ym. Työeläke. 2011. Sivut 10-74, 98-160.

3. Kukkonen & Karmavalo. Työtapaturmakirja. 2012. Sivut 11-201.

4. Jokela ym. Vapaaehtoinen henkilövakuutus. 2009. Sivut 19-69. 77-205.